EMDR – w naszej ofercie

EMDR (Terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych) jest uznawaną i rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) metodą pracy terapeutycznej z osobami po przeżytych traumach (m.in. PTSD – zespół stresu pourazowego).

Terapia EMDR łączy w sobie elementy wielu podejść terapeutycznych. Jest metodą uniwersalną i może być adresowana do różnorodnych grup pacjentów, niezależnie od ich wieku czy stanu fizycznego.
Pomaga radzić sobie z objawami stresu emocjonalnego, będącego wynikiem traumatycznych doświadczeń lub sytuacji. Celem terapii EMDR jest złagodzenie dyskomfortu związanego z trudnymi wspomnieniami z przeszłości, które wpływają na obecne funkcjonowanie.
Ze względu na szerokie spektrum oddziaływań EMDR, metoda ta może być wykorzystywana również w leczeniu zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości i wielu innych.
Więcej informacji znajdą Państwo ma stronie Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR: https://emdr.org.pl/

Terapię EMDR w naszym Centrum prowadzi Izabela Tadla.