Mental Health

Centrum Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej realizuje programy wsparcia psychologicznego dla pracowników firm.

Mental Health w firmie to program adresowany do pracowników skoncentrowany na pomocy w budowaniu dobrostanu psychicznego oraz dbałości o zdrowie psychiczne. Realizowany jest poprzez wstępną konsultację, indywidualną diagnozę obszarów problemowych, dedykowane wsparcie indywidualne, grupowe i realizowane w formule zdalnej.

Szkolimy menedżerów i pracowników działów HR, liderów organizacji w obszarze kreowania środowiska pracy sprzyjającego osiąganiu wysokiej efektywności pracowników. Uczymy, jak rozpoznawać pierwsze niepokojące oznaki pogarszającego samopoczucia i jakie interwencje podjąć. Dostarczamy narzędzia wspierające osoby zatrudnione w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym, obniżeniem nastroju, lękiem uogólnionym, depresją, nadmiernym zamartwianiem się oraz psychologicznymi skutkami COVID-19. Razem z kadrą kierowniczą tworzymy rozwiązania wzmacniające odporność psychiczną pracowników oraz wdrażamy założenia polityki ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Wsparcie realizujemy w miejscu pracy, w formule wyjazdowej oraz poprzez sesje on-line.

Adresaci
  • kadra zarządzająca,
  • pracownicy firm,
  • działy HR
Korzyści dla organizacji
  • poprawa kondycji psychicznej pracowników,
  • większa odporność psychiczna,
  • profilaktyka w obszarze zdrowia psychicznego,
  • interwencja w sytuacjach problemowych / kryzysowych.
Umów się na wizytę

Rejestracji wizyty możesz dokonać telefonicznie lub mailowo.
Zarejestruj się telefonicznie lub wyślij do nas e-mail z pytaniem o dostępne terminy.

Zarezerwuj wizytę
Rezerwacja on-line
Napisz do nas

    *Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności