Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa zakłada, że dzięki przebywaniu w grupie ludzi możliwe jest otrzymywanie od nich wsparcia, obserwowanie zachowań innych członków grupy, ich reakcji.

Terapia grupowa jest pomocna w zaburzeniach osobowości, zaburzeniach zachowania, zaburzeniach nerwicowych, zaburzeniach nastroju, uzależnieniach, psychozach. Stosujemy ją również w celu wspierania osób zmagających się z różnymi chorobami somatycznymi (nowotwory, cukrzyca, stwardnienie rozsiane, choroba niedokrwienna serca).

Trudności życiowe, kryzysy, również stanowią powód zgłaszania się na terapię grupową.

Psychoterapia grupowa zakłada różne cele, zależne od struktury grupy, uczestników. Wśród nich ważne miejsce zajmuje uzyskanie wglądu przez osobę będącą uczestnikiem grupy, otrzymanie pomocy w rozumieniu niewłaściwych postaw, ukierunkowanie zmiany. Ponadto uczestnik grupy zyskuje szansę poprawy funkcjonowania społecznego, zmniejszenia poczucia izolacji społecznej, odbudowy i wzmocnienia relacji. Innym celem psychoterapii grupowej jest identyfikacja automatycznych reakcji, ich zmiana na pożądane i konstruktywne. Grupa pozwala rozwijać empatię, poczucie wspólnoty, odpowiedzialność za własne życie oraz szereg kompetencji społecznych. Pomaga kształtować dojrzałe postawy, odkrywać indywidualne możliwości i potencjały uczestników. Grupa stanowi zwierciadło, w którym uczestnicy mogą dowolnie przeglądać się, modyfikować własne zachowania, analizować system wartości. Ćwiczą nowe umiejętności w  bezpiecznych warunkach, dzięki czemu unikają wielu pomyłek w codziennym funkcjonowaniu. Psychoterapia grupowa to także możliwość rozwiązywania konfliktów intrapsychicznych, lepsze poznanie własnej osoby, podniesienie samooceny i wzmocnienie pewności siebie.

Uczestnictwo w psychoterapii grupowej, poza licznymi korzyściami, nakłada na uczestników konieczność przestrzegania określonych reguł i zasad. Przede wszystkim dyskrecja, dochowanie tajemnicy i budowanie wzajemnego zaufania. Dotyczą one zarówno uczestników, jak również terapeutów prowadzących grupę. Grupa realizuje określone cele, stąd ważne jest uczestnictwo i zaangażowanie w proces grupowy.

Grupy psychoterapeutyczne, które prowadzimy, mają charakter zamknięty. Nabór do grup ogłaszamy na stronie Centrum Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej oraz na stronach poświęconych zdrowiu psychicznemu, jak też na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Czynniki terapeutyczne w psychoterapii grupowej wg Yalom I., Leszcz M.:

1. zaszczepianie nadziei;
2. uniwersalność;
3. udzielanie informacji;
4. altruizm;
5. korektywna rekapitulacja pierwotnej grupy rodzinnej;
6. rozwój umiejętności społecznych;
7. naśladowanie; 8. uczenie się interpersonalne;
9. spójność grupy;
10. katharsis;
11. czynniki egzystencjalne.

źródło: Yalom I., Leszcz M. Czynniki terapeutyczne. W: Psychoterapia grupowa. Teoria i Praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006; 1–17.

Dla kogo psychoterapia grupowa?

W Centrum Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej prowadzimy grupy terapeutyczne dla osób z zaburzeniami osobowości typu borderline, osób zmagających się z zaburzeniami nastroju /depresja, choroba afektywna dwubiegunowa/, uzależnieniami behawioralnymi, zaburzeniami lękowymi /fobia społeczna, zespół lęku uogólnionego/, przeżywającymi stratę, dotkniętych chorobą nowotworową, ich bliskich, osób po zdradzie, osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania.

Jak przebiega psychoterapia grupowa?

 • grupa terapeutyczna liczy zwykle do 15 osób, choć zdarzają się grupy małe 4-5 osobowe;
 • zapisy prowadzone są w sposób ciągły, na podstawie ściśle określonych kryteriów kwalifikacji do grup, które za każdym razem szczegółowo opisujemy w ogłoszeniach; przed zapisaniem do grupy terapeutycznej przeprowadzamy rozmowę na temat zgłaszanego problemu, nad którym osoba chce podjąć pracę oraz omawiamy ewentualne inne kryteria, zapoznając kandydatów z regułami i zasadami uczestnictwa;
 • grupy mają z reguły określony czas trwania mierzony liczbą cotygodniowych spotkań (zwykle jest to kilka – kilkanaście tygodni); jednak niektóre społeczności spotykają się kilka / kilkanaście miesięcy;
 • staramy się, aby skład grupy  był niezmienny.

Po szczegółowe informacje na temat planowanych grup terapeutycznych zapraszamy pod numer:
604 588 580 lub 721 001 882.

Terapia grupowa umożliwia (I.Yalom, M.Leszcz):
 • otrzymanie informacji zwrotnych,
 • udzielanie informacji zwrotnych,
 • poprawę relacji interpersonalnych,
 • doskonalenie komunikacji interpersonalnej,
 • eksperymentowanie z nowymi zachowaniami interpersonalnymi,
 • szczere wypowiadanie się o uczuciach,
 • uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i zachowania,
 • lepsze rozumienie myśli, uczuć i zachowań,
 • lepsze rozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi,
 • uzyskanie większej pewności siebie,
 • przeżycie osobistej zmiany w grupie,
 • przeniesienie nowych wzorców do codziennego życia.
Organizacja:
 • grupa ma charakter zamknięty,
 • liczebność grupy – ok. 10 osób,
 • spotkania raz w tygodniu,
 • czas trwania spotkania – 120 minut,
 • koszt spotkania – 90 PLN,
 • kwalifikacja do grup na spotkaniu indywidualnym.
Umów się na wizytę

Rejestracji wizyty możesz dokonać telefonicznie lub mailowo.
Zarejestruj się telefonicznie lub wyślij do nas e-mail z pytaniem o dostępne terminy.

Zarezerwuj wizytę
Rezerwacja on-line
Napisz do nas

  *Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności