Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest definiowana na wiele sposobów. Najważniejsze to, że jest specjalistyczną metodą pomagania ludziom z różnego rodzaju problemami, zaburzeniami. Celem jest stopniowe niwelowanie, eliminowanie tych zaburzeń i przywrócenie wysokiej jakości życia i dobrostanu psychicznego.

Podstawą prawidłowo ukierunkowanej psychoterapii jest rzetelna diagnoza stanu pacjenta, uzyskanie pełnych informacji na temat jego sytuacji, sposobów radzenia sobie z problemem i możliwie dokładne zrozumienie istoty trudności. 

Psychoterapia indywidualna odbywa się w relacji pacjent – psychoterapeuta. Pacjent zawsze traktowany jest podmiotowo, jako ekspert od swojego życia. Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi i oddziaływanie w taki sposób, aby mógł on zrozumieć przyczyny trudności, nieskuteczności podejmowanych działań czy zachowań, uzyskać nową wiedzę i umiejętności, dzięki którym uwolni się od problemu i wypracuje nowe skuteczne strategie działania.

Podczas sesji terapeutycznych zostają odkryte i uruchomione zasoby pacjenta, jego mocne strony, które prowadzą do korzystnej i pożądanej zmiany. Dzięki temu wzrasta poziom samooceny, samoakceptacji, a także zwiększa się poczucie sprawstwa.

Jak przebiega psychoterapia?

Psychoterapia rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, nazywanymi wywiadem lub konsultacją. Po nich następuje zawarcie kontraktu terapeutycznego, który określa obszar pracy, kierunek zmiany, zasady współpracy, długość trwania terapii, częstotliwość spotkań, ich koszt, a także zasady odwołania spotkania i sytuację przerwania terapii.

Psychoterapia odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu i trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Pierwsza sesja trwa zazwyczaj nieco dłużej, 60-90 minut, kolejne 50-60 minut. W obecnej sytuacji związanej z pandemią, poza spotkaniami w formule tradycyjnej – stacjonarnie, prowadzimy również konsultacje i sesje on-line.

Obszary naszej pracy:

Wsparcie w problemach osobistych:

 • smutek, depresja, obniżenie nastroju,
 • napady paniki, nerwice, tiki,
 • zaburzenia lękowe,
 • stres, wypalenie zawodowe, brak motywacji do pracy, do aktywności, poczucie bezradności, bezsilności,
 • doświadczenie przemocy,
 • niskie poczucie własnej wartości, obniżona samoocena,
 • zaburzenia odżywania,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD),
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD).

Sytuacje kryzysowe:

 • strata bliskiej osoby, przeżywanie żałoby,
 • choroba nasza lub bliskiej osoby,
 • PTSD – zespół stresu pourazowego,
 • utrata pracy,
 • utrata zdrowia / sytuacja zagrożenia zdrowia / życia,
 • rozwód, rozpad związku,
 • doświadczenie zdrady.

Uzależnienia i współuzależnienia:

 • uzależnienia behawioralne – fonoholizm, uzależnienie od Internetu (IAD) i mediów społecznościowych,
 • DDA – Dorosłe Dziecko Alkoholika.

Psychoonkologia:

 • wsparcie osób doświadczonych chorobą onkologiczną i ich rodzin w powrocie do zdrowia – towarzyszenie w procesie zdrowienia.

Dzieci i młodzież:

 • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna,
 • kryzysy w relacjach rówieśniczych,
 • nieśmiałe dziecko,
 • problemy integracji sensorycznej,
 • problemy szkolne i wychowawcze,
 • uzależnienie od smartfona i Internetu,
 • zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne,
 • zaburzenia odżywiania.

Nasz zespół specjalistów posiada wszystkie uprawnienia do pracy z pacjentem. Posiadamy dyplomy ukończonych wyższych studiów na kierunku psychologia, medycyna, pedagogika, certyfikaty psychoterapeutyczne lub w trakcie certyfikacji. Pracujemy w oparciu o Kodeks Etyczny Psychologa i Kodeks Etyczny Psychoterapeuty. Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji.

Etap 1
 • badanie stanu psychicznego, ocena kliniczna osoby;
 • definiowanie problemów, ich nasilenia i czasu trwania;
 • poszukiwanie mechanizmów podtrzymujących problem i objawy;
 • konceptualizacja problemu pacjenta i na jej podstawie dobór metod;
 • ustalenie celów terapii;
 • przedstawienie założeń psychoterapii poznawczo-behawioralnej;
Etap 2
 • nadanie struktury procesowi terapii i każdej sesji terapeutycznej;
 • stworzenie relacji terapeutycznej pomiędzy pacjentem i psychoterapeutą – przymierze terapeutyczne;
 • planowanie i realizacja konkretnych interwencji terapeutycznych, ukierunkowanych na modyfikację myślenia, odczuwania i zachowań, a w konsekwencji eliminowanie lub ograniczenie nasilenia problemów;
 • współpraca pacjenta i terapeuty, aktywność obu stron;
 • psychoedukacja;
Etap 3
 • weryfikacja procesu terapeutycznego, przegląd nabytych umiejętności, utrwalanie nowych schematów myślenia, odczuwania i zachowań;
 • podsumowanie terapii, formułowanie wniosków;
 • planowanie strategii radzenia sobie w sytuacji nasilenia objawów;
 • zakończenie psychoterapii.
Umów się na wizytę

Rejestracji wizyty możesz dokonać telefonicznie lub mailowo.
Zarejestruj się telefonicznie lub wyślij do nas e-mail z pytaniem o dostępne terminy.

Zarezerwuj wizytę
Rezerwacja on-line
Napisz do nas

  *Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności