Grupy rozwojowe

Oferta grup rozwojowych kierowana jest do osób, które potrzebują wzmocnić poczucie własnej wartości, lepiej poznać siebie, odkryć potencjał osobisty i zawodowy, zbudować przekonanie o własnej skuteczności oraz zrealizować szereg innych celów, które przełożą się na poprawę samopoczucia i poczucie sensu życia.

 Spotykamy się w kameralnym gronie, dzięki czemu każdy może poczuć się bezpieczny i akceptowany. W grupie uczymy się zachowań społecznych, budowania relacji. Możemy przejrzeć się w społecznym zwierciadle, wzmocnić kompetencje interpersonalne, poznać reguły emocjonalnego reagowania i mechanizmy kontroli emocji. Tworzymy przestrzeń do realizacji własnych pomysłów rozwojowych.

W naszym Centrum prowadzimy m.in. grupy dla kobiet, dla mężczyzn, dla młodzieży, dla seniorów. Spotkania odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu, na ogół w godzinach popołudniowych lub wieczornych (17.00-19.00). Każda grupa funkcjonuje według określonych zasad wypracowanych na pierwszym spotkaniu. Spotkania mają określoną formułę tematyczną, którą proponujemy i przedstawiamy na etapie naboru uczestników. Grupa rozwojowa to kilka do kilkunastu spotkań ograniczonych w czasie. 

Nabór do grup ogłaszamy na naszej stronie internetowej w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w mediach społecznościowych.

Najbliższe planowane nabory do grup:

 • GRUPA dla AKTYWNYCH KOBIET – zapraszamy kobiety, które potrzebują znaleźć równowagę między pracą a życiem osobistym, chcą ustrzec się wypalenia zawodowego i czerpać satysfakcję z podejmowanych aktywności.
 • GRUPA dla MĘŻCZYZN – zapraszamy mężczyzn, którzy poszukują równowagi w życiu zawodowym i osobistym, chcą wzmacniać poczucie własnej wartości, budować zdrowe relacje w domu czy pracy, a także kształtować postawę dojrzałego ojcostwa.
 • GRUPA dla STUDENTÓW – zapraszamy studentów, którzy potrzebują odkryć i właściwe ukierunkować własny potencjał osobisty i zawodowy, czerpać radość z odkrywania i formułowania celów, a także doskonalić autoprezentację i skutecznie radzić sobie ze stresem.
 • TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO – grupa dla osób dorosłych skoncentrowana wokół zagadnień odkrywania osobistych celów, formułowania misji, wizji i strategii życiowej, wzmacniania postawy asertywnej, doskonalenia komunikacji interpersonalnej, a także rozwiązywania sytuacji problemowych.

Szczegóły organizacyjne oraz program spotkań publikujemy w AKTUALNOŚCIACH.

Dla kogo?
 • dzieci,
 • młodzież,
 • dorośli,
 • seniorzy.
Tematyka Grup Rozwojowych:
 • odkrywanie własnego potencjału,
 • formułowanie osobistych i zawodowych celów,
 • planowanie rozwoju,
 • świadome macierzyństwo – świadome ojcostwo,
 • rozpoznawanie emocji i właściwa kontrola,
 • budowanie osobistych granic,
 • poskramianie stresu,
 • inteligencja emocjonalna – tajemnica udanych relacji,
 • work-life balance – poszukiwanie równowagi między pracą i życiem osobistym.
Umów się na wizytę

Rejestracji wizyty możesz dokonać telefonicznie lub mailowo.
Zarejestruj się telefonicznie lub wyślij do nas e-mail z pytaniem o dostępne terminy.

Zarezerwuj wizytę
Rezerwacja on-line
Napisz do nas

  *Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności