Poradnie specjalistyczne

W ramach Centrum Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej funkcjonuje:

Specjalistyczna Poradnia dla Osób Dorosłych oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży.

Specjalistyczna Poradnia dla Osób Dorosłych świadczy usługi w zakresie diagnozy klinicznej i osobowości, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego oraz mediacji. Tworzy ją zespół psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, mediatorów.

Specjalistyczna Poradnia dla Osób Dorosłych świadczy pomoc w obszarze:

 • zaburzeń lękowych – zespół lęku uogólnionego, fobie, napady paniki, lęk społeczny, lękiem o zdrowie, zespół lęku pourazowego (PTSD),
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD),
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń nastroju – stany obniżonego nastroju, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD),
 • zaburzeń odżywiania i  obrazu własnego ciała; anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się, dysmorfofobia,
 • problemów natury psychosomatycznej,
 • zaburzeń snu, bezsenności,
 • odczuwania konsekwencji stresu i napięcia; poczucie wypalenia zawodowego,
 • trudności w relacjach międzyludzkich,
 • trudności emocjonalnych; poczucie niezrozumienia własnych emocji, nadmierny gniew, złość i drażliwość, 
 • psychologicznych trudności związanych z przewlekłą chorobą somatyczną,
 • odczuwania trudności w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
 • rozwiązywania konfliktów – mediacje rodzinne, oświatowe, rówieśnicze/szkolne. 

Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży świadczy usługi w zakresie diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego, logopedii, terapii pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego.

Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży świadczy pomoc w obszarze:

 • odczuwania lęku,
 • fobii,
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem,
 • zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych (OCD),
 • depresji wieku młodzieńczego,
 • problemów z zachowaniem, problemów wychowawczych,
 • rozwiązywania konfliktów – mediacje szkolne – rówieśnicze,
 • uzależnień behawioralnych młodzieży (Internet, smartfon itp.),
 • trudności z określeniem potencjału zawodowego, wyboru ścieżki rozwoju zawodowego, wyboru szkoły – doradztwo zawodowe,

Świadczymy wsparcie stacjonarnie w naszym Centrum oraz w ramach pomocy środowiskowej.  

Adresy

Lublin, ul. Skrajna 4

Lublin, ul. Długa 5 lok. 76

Telefon

+48 604 588 580