Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia to dwie różne metody pomocy osobom, zależne od zgłaszanych problemów oraz ich przyczyn.

Poradnictwo psychologiczne jest „formą pomocy oferowaną osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych” (Helena Sęk). Zdrowie psychiczne jest rozumiane nie tylko jako brak objawów zaburzeń, ale jako mocne strony osoby, zasoby, dzięki którym może ona realizować potrzeby i zadania życiowe, a także efektywnie radzić sobie w sytuacjach stresowych.

Nie w każdym przypadku uzasadnienie znajduje psychoterapia. Według Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1998) wskazana jest jako metoda z wyboru  w leczeniu zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zaburzeń rozwojowych. Psychoterapia jest też składową oddziaływań leczniczych wobec innych zaburzeń zdrowia psychicznego, m.in. uzależnień, zaburzeń afektywnych i psychotycznych.

Poradnictwo psychologiczne jako forma wsparcia pozwala zidentyfikować potencjalne sposoby rozwiązania problemów, które powodują dyskomfort, pomaga doskonalić komunikację, radzić sobie w równego rodzaju trudnościach, budować pozytywną samoocenę. W swoich założeniach poradnictwo koncentruje się na kryzysach rozwojowych rozumianych jako zaburzenie równowagi emocjonalnej, a odczuwanych między innymi jako wzrastające napięcie czy lęk. 

Kryzysy rozwojowe definiowane są przez kolejne etapy życia i mogą ujawniać się poprzez (za: Czabała):

 • w okresie dziecięcym – silne emocje towarzyszące rodzicom w związku z podejmowaniem przez nich ról rodzicielskich,
 • w okresie szkolnym – trudności w radzeniu sobie z zadaniami ucznia (trudności szkolne);
 • w okresie dorastania – nieadekwatne reakcje młodzieży na dokonujące się w nich zmiany (emocjonalne, fizjologiczne, w relacjach z otoczeniem), a także nieadekwatne reakcje rodziców na zmiany dokonujące się w ich dzieciach i wynikające stąd problemy, np. podejmowanie zachowań ryzykownych, doświadczenie rozterek co do własnej tożsamość, zerwanie relacji zależnościowej z rodzicami;
 • w okresie wczesnej dorosłości – problemy związane z wyborem partnera życiowego, podejmowanie decyzji dotyczących życia zawodowego;
 • w okresie średniej dorosłości – doświadczanie kryzysów związanych z procesem starzenia się, poczucie niespełnienia w podejmowaniu i realizacji ról ważnych życiowo, przemyślenia dotyczące dotychczasowego życia (bilans życia);
 • w okresie późnej dorosłości (starości) – poczucie osamotnienia, zmiana stylu życia, poczucie bycia niepotrzebnym;

Poradnictwo psychologiczne pomaga definiować problemy wynikające z etapu życia i dostosować do nich odpowiednią formę wsparcia. 

W Centrum Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej oferujemy zarówno psychoterapię, jak też porady psychologiczne. Odbywają się one w formie stacjonarnej lub on-line.

Konsultacja trwa 50-60 minut, a umówić ją można telefonicznie lub poprzez formularz umawiania wizyt.

Dla kogo?

Dla osób odczuwających dyskomfort psychiczny wynikający z poczucia niezadowolenia z podejmowanych zadań rozwojowych, pragnących zmiany, wyznaczenia celów i weryfikacji dotychczasowych działań.

Kiedy pomaga?
 • kryzysy rozwojowe,
 • realizacja potrzeb rozwojowych, doskonalenie umiejętności związanych z zaspokajaniem tych potrzeb,
 • odzyskiwanie równowagi emocjonalnej,
 • budowanie poczucia kontroli wewnętrznej.
Umów się na wizytę

Rejestracji wizyty możesz dokonać telefonicznie lub mailowo.
Zarejestruj się telefonicznie lub wyślij do nas e-mail z pytaniem o dostępne terminy.

Zarezerwuj wizytę
Rezerwacja on-line
Napisz do nas

  *Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności