Polityka prywatności

Szanowni Użytkownicy, jako Administrator Strony Internetowej CENTRUM PSYCHOTERAPII I EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ RENATA DĄBROWSKA-JAGIEŁO oraz Usługodawca oddaję w Państwa ręce Politykę Prywatności strony internetowej znajdującej się pod adresem https://…………, którą w dalszej części dokumentu będziemy nazywać „Polityką Prywatności”. Polityka Prywatności zawiera niezbędne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, których podstawą jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej oraz Usługodawcą jest przedsiębiorstwo CENTRUM PSYCHOTERAPII I EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ RENATA DĄBROWSKA-JAGIEŁO z siedzibą w Lublinie przy ul. Skrajnej 4, 20-802 Lublin, NIP: 9461368493 wpisaną do Centralnej Ewidencji  Informacji o Działalności Gospodarczej, adres e-mail: centrum.psychoterapii.cbt@gmail.com, telefon: +48 604 588 580
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w zależności od tego, na co się zdecydujesz, w celu którym może być:
  1. świadczenie usług oferowanych w Sklepie Internetowym;
  2. realizacja zamówień oraz wykonywanie umów sprzedaży;
  3. marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter.
 4. Administrator Danych Osobowych korzysta z następujących podstaw przetwarzania:
  1. umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. świadczenia usług obsługi formularza kontaktowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
 6. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
 7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia na Twoją rzecz Usług, a także po upływie tego terminu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w tym umowy sprzedaży;
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 8. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia Usług na Twoją rzecz, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości realizacji umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji zamówień Klientów, brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
 9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

WAŻNE! Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Właściciela Serwisu Internetowego dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  1. nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  2. adres IP;
  3. wersję oprogramowania przeglądarki;
  4. system operacyjny komputera; 
  5. logi systemowe;
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer telefonu kontaktowego
  4. adres korespondencyjny;
  5. NIP;

§4 PLIKI COOKIES

 1. Strona Internetowa korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej i przeznaczone są do korzystania z niniejszej Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Strony Internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
   2. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   3. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
   4. Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
   5. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 13. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: centrum.psychoterapii.cbt@gmail.com
Adresy

Lublin, ul. Skrajna 4

Lublin, ul. Długa 5 lok. 76

Telefon

+48 604 588 580