Terapia par i rodzin

Terapia par i małżeństw adresowana jest do osób, które przeżywają trudności w relacji – kryzys, konflikt, brak porozumienia, poczucie osamotnienia. 

Częstym powodem zgłaszania się pary na psychoterapię jest odczuwanie narastającego napięcia w związku, powtarzające się sytuacje konfliktowe, zagrożenie rozstaniem, poczucie braku zadowolenia w związku, niezaspokajanie wzajemnych potrzeb przez małżonków / partnerów, zazdrość i brak zaufania do partnera, ograniczanie wolności, wzmacnianie zależności emocjonalnej, a także wzajemne obwinianie się. 

Psychoterapia pary ukierunkowana jest na poprawę funkcjonowania związku, doskonalenie relacji, przezwyciężenie kryzysu. Podczas spotkań z terapeutą, małżonkowie, partnerzy mogą przyjrzeć się relacji, jej jakości i trwałości. Mogą odbudować więź i poprawić komunikację.

Sesje terapeutyczne koncentrują się wokół analizy relacji, badania przyczyn pogorszenia jakości związku, definiowania niekonstruktywnych schematów funkcjonowania małżonków/partnerów i zastępowanie ich bardziej skutecznymi.

Psychoterapia par jest prowadzona w nurcie CBT – psychoterapii poznawczo – behawioralnej oraz EFT – terapii skoncentrowanej na emocjach. Plan terapii powstaje we współpracy pary z terapeutą podczas pierwszych konsultacji terapeutycznych.

W Centrum prowadzimy terapię rodzinną. Traktujemy rodzinę jako rzeczywistość relacyjną
i dynamiczną, w której wszyscy członkowie oddziałują na siebie, a każda drobna zmiana w osobie czy relacji powoduje zmianę w całym systemie. Częstymi problemami zgłaszanymi przez rodziny jest brak porozumienia, konflikty i kłótnie, utrata zainteresowania sobą nawzajem, zagubienie wspólnych celów, poczucie osamotnienia i niezrozumienia, zagrożenie rozpadem rodziny, uzależnienie, choroby przewlekłe, nagłe sytuacje powodujące zachwianie poczucia stabilności systemu rodzinnego, problemy wychowawcze.

Podczas terapii rodzinnej pacjentem jest rodzina jako całość. Każdy z członków rodziny otrzymuje uwagę, czas i przestrzeń do poszukiwania skutecznych rozwiązań, wdrażania zmian i sprawdzania ich skuteczności.  

 • CBT – terapia poznawczo-behawioralna
 • EFT – terapia skoncentrowana na emocjach
 • terapia systemowa
Terapia pary i rodziny:
 • identyfikowanie problemów w rodzinie i tworzenie rozwiązań,
 • poprawa komunikacji w rodzinie,
 • budowanie trwałych, konstruktywnych relacji pomiędzy członkami rodziny,
 • identyfikacja i modyfikacja automatycznych myśli,
 • praca nad zmianą dysfunkcjonalnych schematów,
 • doskonalenie strategii rozwiązywania problemów rodzinnych,
 • wdrażanie zmian w zachowaniu.
Umów się na wizytę

Rejestracji wizyty możesz dokonać telefonicznie lub mailowo.
Zarejestruj się telefonicznie lub wyślij do nas e-mail z pytaniem o dostępne terminy.

Zarezerwuj wizytę
Rezerwacja on-line
Napisz do nas

  *Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności