CBT – Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych metod postępowania terapeutycznego. Głównym jej założeniem jest przekonanie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań, które nie zawsze są właściwe. 

Terapia CBT opiera się na konkretnych założeniach:

 • tworzone jest silne przymierze terapeutyczne pomiędzy pacjentem a terapeutą; opiera się ono na życzliwości, empatii, szczerym zainteresowaniu pacjentem oraz kompetencji psychoterapeuty;
 • znaczenie ma współpraca pacjenta i terapeuty oraz czynne uczestnictwo pacjenta w procesie terapii;
 • orientacja na cel i koncentracja na problemie;
 • skupienie na teraźniejszości – na bieżących problemach i trudnych dla pacjenta sytuacjach;
 • istotne znaczenie ma psychoedukacja pacjenta – uczy pacjenta jak zapobiegać nawrotom i być własnym terapeutą, jak rozpoznawać, weryfikować i podważać dysfunkcjonalne myśli i przekonania; 
 • ograniczenie w czasie – terapia nie trwa w nieskończoność; zaliczana jest do terapii krótkoterminowych;
 • sesje psychoterapeutyczne mają określoną strukturę;
 • terapia korzysta z bogactwa różnorodnych technik, dzięki którym możliwa jest zmiana niekonstruktywnych wzorców myślenia, emocji i zachowań.
Dla kogo?
 • dzieci,
 • młodzież,
 • dorośli,
 • pary i rodziny
Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • dominująca forma psychoterapii na świecie,
 • różnorodność metod i technik,
 • wysoka skuteczność potwierdzona licznymi badaniami naukowymi.
Umów się na wizytę

Rejestracji wizyty możesz dokonać telefonicznie lub mailowo.
Zarejestruj się telefonicznie lub wyślij do nas e-mail z pytaniem o dostępne terminy.

Zarezerwuj wizytę
Rezerwacja on-line
Napisz do nas

  *Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności